۱۲ آذر ۱۳۸۸

نکته های آموزنده

بسم الله الرّحمن الرّحیم نکته ی اوّل امام صادق (ع): ردکردن یک درهم به صاحبش نزدخداوندباهفتادحج مقبول شده برابراست.گناهان کبیره چیزی که مال تونیست رابه صاحبش بده تاراه های خوشبختی برایت کوتاه شود. To shorten the path of happiness return things you don’t own to their owners. * * * نکته ی دوم پیامبراکرم (ص): حسد ایمان را می خورد،چنانچه هیزم آتش رانیست می کند.عدة الداعی حسود دراین دنیا حرص می خورد و درآن دنیا حسرت. Jealous people gready in this world and begrudge in here after. * * * نکته ی سوم قرآن کریم: اگرازگناهان بزرگی که نهی شده اید دوری کنید ازگناهان شما درمی گذریم و آن راکفاره گناهان صغیره قراردهیم.سوره نساء اشتباهات بزرگ مسیر خوشبختی را تغییر می دهد،مراقب باش. Be careful!great will change the path of happiness. * * * نکته ی چهارم امام باقر(ع): قلب بنده سفید است،هرگاه گناهی کردنقطه ی سیاهی از آن سفیدی بیرون می آید،توبه کردآن سیاهی برطرف می شود.کافی هرگاه از خوشبختی فاصله گرفتی،جبران کن تا راه های بازگشت بسته نشود. When you distance from happiness compensate it so that the return path’s would not close. * * * نکته ی پنجم امام باقر(ع): به خدا قسم شیعه ی ما نیست مگر کسی که از خدابترسد وامرش را اطاعت نماید.کافی برای رسیدن به خوشبختی ادّعا کافی نیست،بلکه باید عمل کرد. Bluffing is not enough to reach happiness you should act. * * * نکته ی ششم امام صادق(ع): مبادا نعمت های خدا را وسیله ی معصیت خود قرار دهی و از حلم خدا مغرور شوی.بحارالانوار استفاده نکردن صحیح از ابزار خوشبختی آدمی را به شکست می کشاند. Inappropriate use of happiness tools will bring you down. * * * نکته ی هفتم امام باقر(ع): کسی که برای جلب توجه خلق طلب علم نماید نشستگاهش از آتش پرخواهد شد به درستی که ریاست برای اهلش سزاوار است.کافی مطمئن باش ریاستی که حق تو نیست آرامش و خوشبختی برای تو نمی آورد. Be sure that the post which is not yours will not bring you serenity and happiness. * * * نکته ی هشتم قرآن کریم: عذاب سخت برای نمازگران ریائی است وآنان که درکارهای خودریا می کنندتا مردم مدحشان کنند.سوره ی ماعون کار برای خودنمایی،خوشبختی را به دست دیگران سپردن است. Working to show off means to give the control of your happiness to others. * * * نکته ی نهم قرآن کریم: نا امیداز رحمت الهی نمی شود مگر کسی که که کافر است.سوره یوسف نا امیدی از بزرگترین موانع پیشرفت وخوشبختی است. Despair is one of the greatest barriers of progress and happiness. * * * نکته ی دهم پیامبر اکرم(ص): خدامومنی رابعدازتوبه عذاب نمی فرماید،مگر به سبب سوء ظنّش به خداوند.اصول کافی بدگمانی به پروردگاردرسرنوشت شما تاثیر دارد. Your destiny depends on your suspicion of GOD.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار عالی بود خسته نباشید استاد عزیزم .

ناشناس گفت...

بسیار عالی بود خسته نباشید استاد عزیزم .

ناشناس گفت...

خانم رنجی در امتحانات بسیار قابل استفاده بود با سپاس از معلم توانایمان

ناشناس گفت...

امدوارم در خصوص مسائل کنکور نیز برایمان مطلب بگذارید دستانت را می بوسیم گروهی از دانش آموزان

نظرشمابه این وبلاگ